Bismillahirrahmanirrahim,

Wahai wanita Ukhti Al-Muslimah! Kerjakanlah, insya Allah anda akan bahagia di dunia dan akhirat. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam mengamalkannya dan memahami buku kecil ini:


1. Beribadahlah kepada Allah semata, seperti yang telah disyariatkan, berupa ibadah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah.


2. Hati-hatilah dari perbuatan syirik dalam hal aqidah dan ibadah, sebab syirik itu menggugurkan amal dan menyebabkan kerugian.


3. Hati-hatilah terhadap bid’ah, baik dalam hal aqidah dan ibadah, sebab setiap bid’ah adalah sesat dan orang sesat tempatnya di dalam neraka.


4. Jagalah shalatmu dengan sempurna sebab orang yang selalu menjaga shalatnya, maka ia akan lebih menjaga hal lainnya, sedang orang yang melalaikannya, maka ia akan lebih melalaikan hal lainnya. Jagalah kesucian, tuma’ninah, I’tidal dan khusyu’ dalam shalat tersebut, jangan anda menundanya hingga akhir waktu, karena seorang hamba bila shalatnya baik maka seluruh amalnya menjadi baik, sebaliknya bila shalatnya rusak maka amalnya pun rusak.


5. Taatilah suamimu jika anda sudah berumah tangga, jangan sekali-kali menolak keinginannya atau melanggar perintahnya, selama tidak menyuruh melakukan perbuatan dosa dan maksiat.


6. Jagalah suamimu bila ia tidak ada atau ketika ia ada di sisimu, jagalah dirimu dan hartanya.


7. Berbuat baiklah kepada tetanggamu dalam hal perkataan dan perbuatan sebagai balas budi dan mencegah kejelekan.


8. tetaplah di rumah, jangan keluar kecuali dalam keadaan darurat dan dengan menutup aurat (berjilbab)


9. Berbuat baiklah kepada orang tuamu dengan perkataan dan perbuatan selama mereka menyuruhmu berbuat kebaikan, jika mereka menyuruhmu berbuat maksiat, maka janganlah menurutinya, karena tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah.


10. Curahkanlah perhatianmu terhadap pendidikan anakmu, bila anda telah memiliki anak, dengan membiasakan mereka jujur, bersih dan benar dalam perkataan dan perbuatan, serta dengan mengajarkan kepada mereka adab yang mulia dan akhlaq yang terpuji. Suruhlah mereka melaksanakan shalat bila telah berusia 7 tahun dan bila mereka meninggalkannya dalam usia 10 tahun, maka pukullah mereka serta pisahkan tempat tidurnya (antara anak laki-laki dan wanita)


11. Perbanyaklah dzikir dan sedekah.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari setiap kejahatan dan menganugrahkan kepada kita semua Khusnul Khatimah. Aamiin.

0 komentar:

Posting Komentar

Nuril Shinta Rakhma Dewi

Sites

kurni.smanda.sch.id

Total Tayangan Halaman

Translate